Hoe kan de kerk een plek zijn waar iedereen –homo- of heteroseksueel– een veilige haven vindt? Hoe gaan we om met ethische dilemma’s? Hoe vinden we een benadering die liefdevol, pastoraal, wijs en bijbels is?

De goedheid van God voor iedereen, van welke persoonlijke en seksuele geaardheid ook. De barmhartigheid van christenen voor hun medemensen, hoe lastig hun persoonlijke situatie ook te vatten is.

De consequente en respectvolle weigering om theologische normen te hanteren in discussies over mensen. Deze drie aspecten geven dit boek van John Lapré een menswaardige toon mee, die past in de stijl van Jezus.

Voor kerken is de belangrijkste ethische vraag: hoe gastvrij is onze gemeente voor de homoseksuele broers en zussen binnen of buiten aan de poort?

 

Ds. Jaap Ophoff: Dit boek verkettert niemand en het zoekt naar wegen om het gesprek te vergemakkelijken. Daarin ligt zijn grote waarde. ‘Christenen hebben mij beschadigd. Ik heb in hun theologische revolvers gekeken,’ schrijft de auteur.

Dit boek kan ertoe bijdragen dat niemand nog de behoefte voelt een revolver te trekken! Van harte aanbevolen dus!